Contact

Voor vragen check de FAQ pagina, toch meer informatie? Neem gerust contact op met team Shotjepedia.

 

Verantwoordelijk genieten

Wij van Shotjepedia vinden het zeer belangrijk dat je verantwoordelijk omgaat met alcohol. De informatie die wij verstrekken is voor normaal gebruik. Wij willen dan ook onze bijdragen leveren aan het terugdringen van alcoholmisbruik en zijn sterk tegen de verkoop aan minderjarigen.

Geniet maar drink met mate. Neem geen deelname aan het verkeer als je alcohol gedronken hebt. Informeer je zelf goed over de werking van alcohol. Stimuleer niemand van onder de 18 om te drinken. 

Neem gerust een kijkje op alcoholinfo.nl

 

Disclamer

Op het gebruik van deze website (shotjepedia.nl) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Shotjepedia BV streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Shotjepedia BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Shotjepedia BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Shotjepedia BV en de gebruiker van de website ontstaan.

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Shotjepedia BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Shotjepedia BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

E-Mail

Shotjepedia BV garandeert niet dat haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Shotjepedia BV te corresponderen, accepteert u dit risico

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Shotjepedia BV zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit de publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Shotjepedia BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.